CEMARK Maciej Kulig


Skorzystaj z doradztwa w zakresie oznaczeń CE — CE-MARK


SHG Group Michał Wolańczyk

Firma CE-Mark zajmuje się profesjonalną obsługą i wsparciem merytorycznym procedur podejmowanych w celu uzyskania znaku CE na różnych typach produktów. Specjaliści z firmy doskonale znają obowiązujące przepisy, w tym dyrektywy unijne, jasno określające sposób nadania znaku CE oraz dostosowania maszyn do minimalnych wymagań. CE-Mark nie tylko czynnie pomaga podczas trwającego procesu, ale także świadczy fachowe doradztwo w tym zakresie. Znak CE to nie jedyna specjalność, w zakresie której działa ta firma. Oprócz tego realizuje ona pomoc w wprowadzeniu nowego produktu na rynek europejski a także dostosowywaniu maszyn do minimalnych wymagań określonych w normach i dyrektywach.


CEMARK Maciej Kulig
Mikołaja Reja 5
39-200 Dębica
podkarpackie
Tel.: 698810212
REGON: 180566199
WWW: